KIWI krema za čevlje, črna, 50 ml

KIWI krema za čevlje, črna, 50 ml

Številka: 1471888
ODREZANE CENE – 15% popusta na vse artikle znamke KIWI s promo kodo MDH4SI39 (velja od 12. 4. do 18. 4. 2021. oz. do odprodaje zalog)!
Kiwi krema je odličen pripomoček za nego obutve. Količina: 50 ml.
Celoten opis
1,35 €
Dostava Mimovrste

Pri dobavitelju

20.4. predviden osebni prevzem
Prevzemna mesta
 
22.4. predvidena dostava na dom
 

Številka: 1471888

Predstavitev

Kiwi krema za čevlje, črna, 50 ml

Kakovostna kremo bo poskrbela za visok sijaj in nego vaših čevljev. Odlična je za loščenje in zaščito obutve iz črnega usnja.

Sestavine so označene na embalaži.

Kiwi krema za čevlje, črna, 50 ml

Tehnične podrobnosti

Količina 50 ml
Barva črna

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Nevarno

Nevarno

 • H228 Vnetljiva trdna snov.
 • H315 Povzroča draženje kože.
 • H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
 • H319 Povzroča hudo draženje oči.
 • H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
 • H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
 • P261 Preprečiti vdihavanje dima.
 • P264 Po uporabi temeljito umiti roke.
 • P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice.
 • P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.
 • P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.