Barbara Bajd: Moje prve spomladanske cvetlice
18,90 €

Preprost določevalni ključ Priročnik napolnjen z opisi pomladanskih cvetlic je namenjen ljubiteljem narave za opazovanje in prepoznavanje podrobnosti ter osvajanju botanike.