CarPlan Ultra čistilo za platišča, 500 ml

Znamka: Naša številka: 1466364

CarPlan Ultra čistilo za platišča, 500 ml

Učinkovito sredstvo za čiščenje platišč. Celoten opis

3.5

4,30 €
3,50 €
-18%

Naša številka: 1466364

Predstavitev

Opis artikla

CarPlan Ultra čistilo za platišča, 500ml

Učinkovito sredstvo za čiščenje aluminijastih platišč in pokrovov platišč. Odstrani zapečen zavorni prah, cestno umazanijo in cestni prah. 

Opombe: Izdelek ni primeren za: kromirana, nelakirana ali anodizirana platišča. Pazite, da izdelek ne zamrzne. Izdelek uporabljajte samo na hladnih platiščih. V primeru razlitja na avtomobilski lak ali kakšno drugo površino, takoj sperite z vodo. Ne uporabljajte izdelka, če je lak platišča poškodovan. Preprečite stik z oblačili.


Navodila za uporabo

 • Razpršite izdelek po platišču in odstranite zrahljano umazanijo s krtačo ali gobo. Obdelujte vsako platišče posebej.
 • Sperite s čisto vodo.
 • Po potrebi ponovite postopek.

Sestavine: < 5% anionske površinsko aktivne snovi, < 5% neionske površinsko aktivne snovi, benzisothiazolinone, methylisothiazolinone.


Tehnične podrobnosti

Količina 500 ml
Vrsta čistilo za platišča

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Pozor

Pozor

 • H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
 • H319 Povzroča hudo draženje oči.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice/ zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
 • P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
 • Vsebuje: 2-metil-2H-izotiazol-3-on.

Tehnične podrobnosti

Parametri artikla %1% %2%

Prostornina 500 ml
Vrsta čistila za pnevmatike in plati