CarPlan Ultra čistilo za notranjost vozila, 400 ml

Znamka: Naša številka: 1465821

CarPlan Ultra čistilo za notranjost vozila, 400 ml

Učinkovito sredstvo za čiščenje vseh oblazinjenih površin. Celoten opis

4.9

5,70 €
4,90 €
-14%

Naša številka: 1465821

Predstavitev

Opis artikla

CarPlan Ultra čistilo za notranjost vozila, 400 ml 

Učinkovito sredstvo za čiščenje vseh vrst oblazinjenih površin. Lahko ga uporabite za čiščenje velurja, vinila in večino barvno obstojnih tkanin.


Navodila za uporabo

 • Dobro pretresite pločevinko.
 • Z razdalje 15–20 cm razpršite čistilo na želeno mesto.
 • Peno pustite delovati 2 minuti, nato jo obrišite s čisto in suho krpo ali gobo.
 • Ponovite po potrebi.
 • Opomba: Predhodno preizkusite izdelek na manj vidnem mestu.

Sestavine: 5 – <15 % alifatski ogljikovodiki, <5 % anionske površinsko aktivne snovi, <5 % parfumi, benzisothiazolinone, methylisothiazolinone. 


Tehnične podrobnosti

Količina 400 ml
Vrsta čistilo za notranjost

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Pozor Vnetljivo

Nevarno

 • H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
 • H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
 • H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
 • P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
 • P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
 • P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C.
 • P261 Preprečiti vdihavanje razpršila.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
 • P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
 • P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
 • Vsebuje: 2-metil-2H-izotiazol-3-on.

Tehnične podrobnosti

Parametri artikla %1% %2%

Prostornina 400 ml
Vrsta čistilo