Sena nevtralno sredstvo za platišča Q7 Bloody Rim, 500 ml

Sena nevtralno sredstvo za platišča Q7 Bloody Rim, 500 ml

Sena
Številka: 1336443
Q11 Bloody Rim je moderno učinkovito sredstvo, ki odstranjuje najtrdovratnejšo umazanijo z vseh vrst platišč brez, da bi poškodoval platišče. Celoten opis
5,70 €
4,35 €
-23%
Dostava Mimovrste

Na zalogi v skladišču 3 artikli

Na voljo takoj na prevzemnem mestu
Prevzemna mesta
 
Jutri predvidena dostava na dom
 

Številka: 1336443

Predstavitev

Nevtralno sredstvo za platišča Q7 Bloody Rim, 500 ml

Sredstvo je pH nevtralno in je primerno za uporabo na vseh vrstah platišč. Dodan indikator delovanja se obarva rdeče, ko čistilo pride v stik z umazanijo. Odstranjuje vse vrste kovinskih delcev, katere ne morete odstraniti z običajnimi čistili. Popolnoma varen za uporabo.

Navodilo za uporabo: Sredstvo vedno nanašajte na ohlajeno površino ter v senci. Napršite sredstvo z razdalje cca. 10cm ter pustite delovati 3–5 minut. Sredstvo se ob stiku s kovinskim delcem obarva rdeče. Po potrebi si pri čiščenju pomagajte s čopičem ali krtačko. Površino sperite z visokotlačnim čistilcem. Po potrebi postopek ponovite.

Nevtralno sredstvo za platišča Q7 Bloody Rim, 500 ml

Varnostno opozorilo:

Pozor
 • Vsebuje: natrijev merkaptoacetat; reakcijska zmes 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC št. 247–500–7] in 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC št. 220–239–6] (3:1)
 • H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
 • H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
 • H319 Povzroča hudo draženje oči.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice.
 • P301 + P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
 • P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
 • P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5% amfoterne površinsko aktivne snovi, < 5% anionske površinske aktivne snovi; parfumi; konzervansi.