Meguiar's navlažene gobice za obnovo plastičnih delov Ultimate Black Trim Sponge, 2/1

Meguiar's navlažene gobice za obnovo plastičnih delov Ultimate Black Trim Sponge, 2/1

Številka: 2587078
Gobice povrnejo življenje in barvo vsem zunanjim plastičnim, vinilnim in gumijastim delom. Celoten opis
9 Ft
8 Ft
Dostava Mimovrste

Trenutno ni na zalogi

Številka: 2587078

Predstavitev

Meguiars gobica, 2 kosa

Ena gobica zadostuje za obnovo vseh omenjenih površin na vozilu. Primerne so za uporabo na odbijačih, tesnilih, kljukah in na primer stebričkih. Gobice potemnijo zbledelo površino, dodani UV blokerji pa preprečijo nadaljnje bledenje. Gobice so bistveno lažje in hitrejše za uporabo kot geli ali tekočine. Formula je odporna na zunanje vplive, se posuši v trenutku, ne privlači umazanije ter se ne spira z vodo. Eno pakiranje z zapiralom vsebuje 2 gobici.

Navodila: Svetujemo, da površino pred obnovo dobro očistite. Sredstvo vedno nanašajte le na popolnoma suho površino. Iz paketa vzemite eno gobico ter z njo natančno prebrišite vse obnove potrebne površine iz umetne mase. V kolikor vsebina gobice pride v stik z lakom jo lahko enostavno obrišete z mikro krpo. Počakajte, da se sredstvo posuši. Pakiranje po uporabi dobro zaprite, da preprečite izsušitev vsebine.

Varnostni napotki: EUH208 – Vsebuje 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Lahko povzroči alergijsko reakcijo.

 mimovrste=)

Tehnične podrobnosti

Namen Nega avtomobila

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Pozor

OPOZORILO

  • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
  • H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
  • P261 Preprečiti vdihavanje hlapov/razpršila.
  • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
  • P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
  • P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
  • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.