CarPlan Ultra sprej za armaturno ploščo, gozdni sadeži, 400 ml

Znamka: CarPlan Naša številka: 1476348

CarPlan Ultra sprej za armaturno ploščo, gozdni sadeži, 400 ml

CarPlan Ultra sprej za armaturno ploščo čisti in obnavlja notranje plastične obloge in PVC. Z vonjem gozdnih sadežev. Celoten opis

4.83

5,70 € Vključno z DDV
4,83 €

Naša številka: 1476348

Predstavitev

Opis artikla

CarPlan Ultra sprej za armaturno ploščo, gozdni sadeži, 400 ml


CarPlan Ultra sprej za armaturno ploščo vsebuje novo formulo na vodni osnovi, ki učinkovito in efektivno čisti in obnavlja notranje plastične obloge in PVC. Povrne originalen izgled nove, sveže plastike.

Eleganten satenasti izgled brez odvečnega blišča, prepreči zoprno bleščanje med vožnjo. Dobavljivo v različnih vonjih/aromah.

Navodila:

 • 1. Enakomerno razpršite direktno na površino.
 • 2. Obrišite z mehko in čisto krpo.

Opomba: Ne uporabljajte izdelka na volanskem obroču in na pedalkah. Za težje dostopna mesta nanesite izdelek direktno na krpo.

CarPlan Ultra sprej za armaturno ploščo, gozdni sadeži, 400 ml

Tehnične podrobnosti

Vrsta: čistilo za armature
Količina: 400 ml

Sestavine

5 – < 15% alifatski ogljikovodiki, < 5% neionske površinsko aktivne snovi, < 5% parfumi, < 5% polikarboksilati, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Pozor

Nevarno

 • H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
 • H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
 • H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
 • Vsebuje: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 2-metil-2H-izotiazol-3-on
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
 • P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
 • P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
 • P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C/122°F.
 • P261 Preprečiti vdihavanje razpršila.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
 • P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
 • P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • P362 + P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Tehnične podrobnosti

Parametri artikla %1% %2%

Prostornina 400 ml
Vrsta čistilo za armature
Čistilo Avto