CarPlan Triplewax Heavy Duty avto šampon, 1 L

Znamka: CarPlan Naša številka: 1455110

CarPlan Triplewax Heavy Duty avto šampon, 1 L

Avto šampon, ki učinkovito odstrani vso trdovratno umazanijo. Celoten opis

6.62

11 € Vključno z DDV
6,62 €
-39%

Naša številka: 1455110

Predstavitev

Opis artikla

Avto šampon, 1 L

Avto šampon Triplewax Heavy Duty vsebuje posebne detergente, ki učinkovito odstranijo vse sledi cestnega prahu, maščob, trdovratne umazanije in blata, ne da bi pri tem poškodovali lak. 


Navodila za uporabo

 • Vozilo sperite z vodnim curkom.
 • V vedro vlijte šampon (15 ml oziroma 1/3 zamaška) in dodajte mlačno vodo.
 • Operite vozilo z gobo ali krtačo za pranje vozila.
 • Dobro sperite z vodo in obrišite s krpo.
 • V primeru trdovratnejše umazanije vlijte večjo količino šampona (50 ml oziroma 1 zamašek).

Vsebuje: 5 – < 15 % anionske površinsko aktivne snovi, 5 – < 15 % neionske površinsko aktivne snovi, <5 % parfumi, benzisothiazolinone, methylisothiazolinone, (C9-C11) alkil alkohol, etioksilat, alkoholi, C12–14, etoksilirani, sulfati, natrijeve soli, benzensulfonska kislina, 4-C10–13-sek-alkil derivati, spojine s trietanolaminom, Amidi, C8-C18 (soda števila) in C18 (nenasič.), N,N-bis(hidroksietil), pomarančevec, sladki, ekstrakti, dietanolamin, 2-metil-2H-izotiazol-3-on in 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on. 


Opozorilo: Ne shranjujte izdelka na direktni sončni svetlobi.


Tehnične podrobnosti

Količina 1000 ml
Vrsta avto šampon

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Pozor

Nevarno

 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
 • P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.
 • H315 Povzroča draženje kože.
 • H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
 • H318 Povzroča hude poškodbe oči.
 • H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Tehnične podrobnosti

Parametri artikla %1% %2%

Prostornina 1000 ml
Vrsta šampon