CarPlan odstranjevalec insektov, 750 ml

CarPlan odstranjevalec insektov, 750 ml

Številka: 1472578
Bug Blitz je idealen izdelek za odstranjevanje mrčesa, drevesne smole in ptičjih iztrebkov iz avtomobilske pločevine, stekla, odbijačev, rešetk in žarometov. Celoten opis
6,16 €
Vključno z DDV
Dostava Mimovrste

Trenutno ni na zalogi

Številka: 1472578

Predstavitev

Profesionalna nega za vaš avtomobil

Uporaba izdelka izboljša varnost pri vožnji, tako da povrne popolno vidljivost vetrobranskemu steklu. Površina ostane sijoča in brez lis, brez nepotrebnega napora. Lahko se uporablja pred ali med pranjem vozila.

Izdelek bo odstranil mrčes, drevesno smolo in ptičije iztrebke iz avtomobilske pločevine, stekla, odbijačev, rešetk in žarometov. Preprosto ga razpršite po umazani površini, pustite delovati nekaj minut, nato pa površino sperite.

Količina: 750 ml.

Navodila za uporabo:

 • Odprite šobo in razpršite po površini katero nameravate očistiti.
 • Za zapečene ostanke pustite učinkovati 2 – 3 minute.
 • Odstranite umazanijo z čisto in suho krpo ali gobo (za trdovratne madeže je potreben ponoven nanos).
 • Zloščite površino z mehko in suho krpo brez muck. Zaprite šobo po uporabi.

Opomba: Za boljše rezultate naenkrat obdelajte manjše dele, ter takoj pobrišite morebitno razlitje ali presežek. Ne uporabljajte izdelka na direktnem soncu ali na vroči površini. Takoj operite roke po uporabi.
CarPlan čistilo

 


Varnostna opozorila

 • H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
 • H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz
 • P302 + P352 Pri stiku s kožo: Umiti z veliko vode.
 • P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč / oskrbo.
 • P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
 • Vsebuje: 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 2-metil-2H-izotiazol-3-on

Sestavine

< 5% neionske površinsko aktivne snovi, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone