Helena Kraljič: Dve zvezdi
19,90 €

Vprašanja in odgovori so raznobarvni – tako je tudi naše sobivanje v svetu, kjer je vse več vprašanj in vse manj odgovorov.