Lenart Zajc: Američanka
27 € 24,45 €

Osrednja pripoved romana Američanka se odvija okrog avantgardnega ljubljanskega gledališča − Teatra ter zaposlenih v njem.