Persil prašek Freshness by Silan, 85 pranj BOX

Persil prašek Freshness by Silan, 85 pranj BOX

Številka: 2930648
Pralni prašek Persil s tehnologijo globinskega čiščenja vsebuje edinstveno kombinacijo aktivnih sestavin, ki delujejo proti trdovratnim madežem. Celoten opis
29,99 €
Vključno z DDV
19,99 €
-33%
Dostava Mimovrste

Na zalogi v trgovini

Na voljo takoj v trgovini
Trgovine
 

Številka: 2930648

Predstavitev

Persil prašek Freshness

Pralni prašek Persil s tehnologijo globinskega čiščenja vsebuje edinstveno kombinacijo aktivnih sestavin, ki delujejo proti trdovratnim madežem. Prodira globoko v vlakna in odstranjuje tudi najmanjše molekule madežev za popoln rezultat perila. Uživajte v popolni čistoči oblačil, ki jo obdaja svežina Silana.

Sredstva za čiščenje

Tehnične podrobnosti

Število pranj 85
Zasnova pralni prašek

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Pozor

OPOZORILO

 • H315 Povzroča draženje kože.
 • H319 Povzroča hudo draženje oči
 • H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
 • P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P337+P313 Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja.
 • P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
 • P501 Odstraniti posodo v lokalni sistem zbiranja odpadkov.

Vsebuje

 • 15–30% belil na osnovi kisika, 5–15% anionskih površinsko aktivnih snovi, <5% neionskih površinsko aktivnih snovi, zeoliti, fosfonati, polikarboksilati, encimi, optična belila, parfumi.