DUEL Gold Fresh + Clean pralni prašek, 6 kg

Znamka: DUEL Naša številka: 2408229

Odlična cena

DUEL Gold Fresh + Clean pralni prašek, 6 kg

Pralni prašek Duel Gold Fresh + Clean odlično opere perilo tudi pri nizkih temperaturah. Pakiranje vsebuje 6 kg praška. Celoten opis

13.59

19,49 € Vključno z DDV
13,59 €
-30%

Naša številka: 2408229

Predstavitev

Opis artikla

Duel pralni prašek Gold Fresh + Clean, 6 kg

Pralni prašek Duel Gold Fresh + Clean z očarljivim vonjem je primeren za ročno in strojno pranje perila. Odlično opere perilo tudi pri nižjih temperaturah pranja. Učinkovit je pri odstranjevanju madežev in beljenju perila, na oblačilih pa pusti čudovit svež vonj

Duel pralni prašek Gold Fresh + Clean, 6 kg

Posebna opozorila

Osebe z občutljivo in poškodovano kožo se morajo izogibati daljšemu stiku rok s sredstvom in natančno upoštevati navodila o doziranju. Ne uporabljajte za pranje volne in svile. Pred pranjem sortirajte perilo po vrsti tkanine, barvi in stopnji umazanosti. Preverite obstojnost barv. Perilo neobstojnih barv perite ločeno. Držite se navodil za vzdrževanje tekstila s strani proizvajalca tkanine. 


Tehnične podrobnosti

Količina 6 kg
Št. pranj 60

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Pozor

OPOZORILO

 • Vsebuje: benzensulfonska kislina, C10–13-alkil derivati, natrijeve soli; Alifatski alkohol, C14–15, etoksiliran.
 • H315 Povzroča draženje kože.
 • H318 Povzroča hude poškodbe oči.
 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P103 Pred uporabo preberite etiketo.
 • P264 Po uporabi temeljito umiti roke v čisti vodi.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
 • P301 + P312 PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE /zdravnika/…/.
 • P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode/…
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P402 Hraniti na suhem in v hladnem prostoru.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo na za to predvidena mesta v skladu z lokalnimi ali nacionalnimi predpisi.

Vsebuje 5% – 15%: anionske površinsko aktivne snovi, belila na osnovi kisika; < 5%: neionske površinsko aktivne snovi, polikarboksilati, zeoliti, fosfonati, milo; Vsebuje tudi: encimi, sredstvo za optično beljenje, parfumi.


Tehnične podrobnosti

Parametri artikla %1% %2%

Teža 6 kg
Število pranj 60