Glade polnilo za mikro osvežilec zraka, 10 ml, Lavanda

Znamka: Glade Naša številka: 1368982

Glade polnilo za mikro osvežilec zraka, 10 ml, Lavanda

Glade mikrosprej polnilo z vonjem sivke poskrbi za odišavljen prostor. Celoten opis

3.4

3,40 €

Naša številka: 1368982

Predstavitev

Opis artikla

Glade mikrosprej polnilo sivka, 10 ml

Glade® polnilo za osvežilec zraka z vonjem sivke osveži prostor z enim pritiskom in ga napolni s prijetnim vonjem.


Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Pozor

NEVARNO

 • H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
 • H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
 • EUH208 Vsebuje 4-terc-butilcikloheksil acetat; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on; 2-(4-terc-butilbenzil)propionaldehid; 3-p-kumenil-2-metilpropionaldehid; dipenten; citronelol. Lahko povzroči alergijski odziv.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
 • P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
 • P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
 • POSEBNA OPOZORILA: Uporabljati samo v dobro prezračevanih prostorih. Hraniti na hladnem in suhem mestu. Osebe, ki so (pre)občutljive na sestavine dišav, morajo ta izdelek uporabljati previdno. Uporaba osvežilcev zraka ne nadomesti dobrih higienskih navad.
 • EUH208: Vsebuje 3-p-kumenil-2-metilpropionaldehid, geraniol, alfa-metil-1,3-benzodioksol-5-propionaldehid, 2-benzilidenheptanal, citral, 1-(oktahidro-tetrametil-2-naftil)etan-1-on, ®-p-menta-1,8-dien, (Z)-3-heksenil salicilat, linalol, butilfenil metilpropional, heksil cinamal. Lahko povzroči alergijski odziv.

Tehnične podrobnosti

Parametri artikla %1% %2%