Paradise scents gel dišava v pločevinki, mojito CS12

Znamka: Naša številka: 1220914

Odlična cena

Paradise scents gel dišava v pločevinki, mojito CS12

Osvežilec zraka Paradise Scents zagotavlja svež vonj mete v vašem vozilu, ki bo ohranjal svojo intenzivnost do približno 45 dni in znaša 100 g. Celoten opis

3.49

3,49 € vključno z DDV

Naša številka: 1220914

Predstavitev

Opis artikla

Osvežilec zraka Paradise Scents bo v vašem avtomobilu ustvaril prijeten dišeč vonj in prijetno atmosfero. Vonj dišave je intenziven vendar ni agresiven. Pakiran je v pločevinki, vonj pa začne popuščati po približno 45 dni. Pokrovček ima več skrbno oblikovanih odprtin, ki poskrbijo za optimalno doziranje vonja. Vsekakor zagotavlja dolgotrajno svežino in je nepogrešljiv pripomoček v vašem vozilu.

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Pozor

Stavki o nevarnosti:

 • H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
 • H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • EUH208 Vsebuje goma, adittivo, aceite, kalcijev klorid, ®-p-menta-1,8-dien, l-p-menta-1(6),8-dien-2-on,citral, pinen, cineol, trans-menton, izomenton. Lahko povzroči alergijski odziv

Vsebuje: ®-p-menta-1,8-dien, l-p-menta-1(6),8-dien-2-on, citra

Previdnostni stavki:

 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P363 Kontaminirana oblačila oprati pred ponovno uporabo.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice.
 • P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
 • P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.
Ne zaužiti.

Sestavine:

 • parfum (d-limonene, citral, linalool)

Tehnične podrobnosti

Parametri artikla %1% %2%