Top Fragrance Ghost osvežilec zraka, Lemon Mint

Znamka: Naša številka: 1422538

Top Fragrance Ghost osvežilec zraka, Lemon Mint

Kakovosten in atraktiven osvežilec zraka v obliki duha je popoln za noč čarovnic. Ima le eno slabo lastnost in sicer, da ga boste morali imeti veliko dlje časa kot le za čas noči čarovnic, saj njegova aroma drži veliko dlje časa kot pri običajnih papirnatih osvežilcih zraka. Narejen je iz polimernega materiala, prepojenega s prijetno aromo. Celoten opis

2.7

2,95 €
2,70 €
-8%

Naša številka: 1422538

Predstavitev

Opis artikla

Ghost osvežilec zraka, Lemon MInt

Zelo kakovosten osvežilec zraka v obliki duha je narejen iz polimernega materiala, ki je prepojen s prijetno aromo Lemon Mint. Osvežilec zagotavlja daljšo obstojnost vonja v primerjavi z ostalimi, papirnatimi osvežilci zraka.

Navodila za uporabo: Osvežilec namestite na vzvratno ogledalo ali na kakšno drugo površino. Preprečite stik osvežilca s plastičnimi površinami.

Vsebuje:

Benzil benzoat, ®-p-menta-1,8-dien, L-p-menta-1(6),8-dien-2-on, citral.

VARNOSTNA OPOZORILA!

 • H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
 • H315 Povzroča draženje kože.
 • H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
 • H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvod.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P103 Pred uporabo preberite etiketo.
 • P261 Preprečiti vdihavanje hlapov.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz.
 • P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
 • P301 + P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
 • P321 Posebno zdravljenje (glejte … na tej etiketi). P405 Hraniti zaklenjeno.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
Pozor Nevarno za okolje

Tehnične podrobnosti

Parametri artikla %1% %2%