Top Fragrance ''80'' Cassette osvežilec zraka, Strawberry

Znamka: Naša številka: 1422540

Top Fragrance ''80'' Cassette osvežilec zraka, Strawberry

Kakovosten in atraktiven osvežilec zraka v obliki kasete z vonjem jagode, je izredno priljubljen pri ljubiteljih stare glasbe. Narejen je iz polimernega materiala, prepojenega s prijetno aromo, katera vam bo prijeten vonj dovajala dlje časa kot običajni papirnati osvežilci zraka. Celoten opis

2.7

2,95 €
2,70 €
Zadnji kos!

Naša številka: 1422540

Predstavitev

Opis artikla

80 Cassette osvežilec zraka, Strawberry

Zelo kakovosten Cassette osvežilec zraka je narejen iz polimernega materiala, ki je prepojen s prijetno aromo jagode zagotavlja daljšo obstojnost vonja v primerjavi z ostalimi, papirnatimi osvežilci zraka.

Navodila za uporabo: Osvežilec namestite na vzvratno ogledalo ali na kakšno drugo površino. Preprečite stik osvežilca s plastičnimi površinami.

Vsebuje:

oksidipropanol, Amil Cinamal, olje limone, limeta, ekst., 2-(4-tercbutilbenzil)propionaldehid, (Z)-3-heksenil salicilat, kumarin, 4-tert-butilcikloheksil acetat, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil)etan-1-on.

VARNOSTNA OPOZORILA!

 • H315 Povzroča draženje kože.
 • H319 Povzroča hudo draženje oči.
 • H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
 • H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvod.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P103 Pred uporabo preberite etiketo.
 • P261 Preprečiti vdihavanje hlapov.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/obraz.
 • P305+351+338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P321 Posebno zdravljenje (glejte … na tej etiketi). P405 Hraniti zaklenjeno.
 • P405 Hraniti zaklenjeno.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
Pozor

Tehnične podrobnosti

Parametri artikla %1% %2%