Colin Stuart: Osupljivi atomi in neukrońćena snov
14,99 ‚ā¨

Zadnji kos!

Mladi znanstvenik Znanost je to, kar se zgodi, ńće zvedavi ljudje zastavljajo vpraŇ°anja. Lahko postaneŇ° znanstvenik in razvozlaŇ° nekaj najveńćjih skrivnosti¬†sveta?

Josip Vandot: Kekec nad samotnim breznom
9,90 ‚ā¨

Zadnji kos!

Knjiga je opremljena s¬†fotografijami iz istoimenskega filma.Kdo ne pozna Kekca, navihanega in neustraŇ°nega fantińća, ki veselo vandra po planinah in se ne boji niti divjega moŇĺa Bedanca niti tete Pehte, ki hodi po planinah in nabira zdravilne cvetice?V¬†knjigi Kekec nad samotnim breznom se fant spopade s¬†straŇ°nim Bedancem. Ta ves ńćas nadleguje ubogega starca Kosobrina, saj Ňĺeli, da se deklica Menara, ki jo je imel za deklo, vrne k¬†njemu. Ker je z¬†njo grdo ravnal, gre v¬†Bedanńćevo bajto¬†Kekec.

Sarah Lean: Stoti konj
19,90 ‚ā¨

Zadnji kos!

Vńćasih stvari, ki so polomljene, ne moreŇ° popraviti sam, naj se Ň°e tako mońćno trudiŇ°.

Barbara Wersba: Walter
19,90 ‚ā¨ 18,51 ‚ā¨

Zadnji kos!

Zgodba o podgani

Walter je bil podgana. NorveŇ°ka ali navadna, je pisalo v¬†neki knjigi o¬†naravi. Toda Walter je o¬†samem sebi raje razmiŇ°ljal kot o¬†norveŇ°ki podgani, saj je dobro vedel, da ni prav nińć navaden. Znal je namreń欆brati!

Damjana Dodińć: Babica, pogreŇ°am te
5 ‚ā¨

Zadnji kos!

Taja in Jan sta pońćitnice rada preŇĺivljala pri svoji babici.Nekega dne pa je babica umrla in otroka sta se prvińć soońćila z¬†izgubo ljubljene¬†osebe.

҆tepanka Sekaninova: Zanimive zgodbe zgradb
17,99 ‚ā¨

HiŇ°e, ki so videti kot koŇ°are, nebotińćniki, ki segajo do oblakov, velińćastne katedrale, po meri narejene vile, viseńći mostovi¬†‚Äď vse to in Ň°e veliko drugih stavb, med njimi nekaj zelo pomembnih in nekaj preprosto nenavadnih, ńćakajo, da se pridruŇĺite Ň°trku Filipu in Ňĺabcu Skokcu na njunem odkrivanju skrivnosti arhitekture.

Thiago de Moraes: Atlas mitov
34,90 ‚ā¨

Zadnji kos!

Pripravite se na vstop v¬†dvanajst mitoloŇ°kih svetov. Morda bi bilo dobro s¬†sabo vzeti zemljevid. Zemljevidi v¬†Atlasu mitov so posebni: kaŇĺejo, kako dvanajst izjemnih kultur vidi¬†svet.

Tomek Tryzna: Gospodińćna Nihńće, trda
28,90 ‚ā¨ 26,88 ‚ā¨

Roman, ki je naslovniŇ°ko odprt¬†‚Äď v¬†prvi vrsti je namenjen najstnikom, s¬†slogom in kompleksno in veńćplastno pripovedjo pa bo pritegnil tudi odrasle¬†‚Äď, se dogaja na Poljskem konec osemdesetih let 20.¬†stoletja, v¬†zadnjih letih komunistińćnega reŇĺima.

Nick Arnold: Orodja, robotika in veliko izumov
14,99 ‚ā¨

Mladi znanstvenik V¬†tehnologiji so pomembni izumi, iznajdbe in izdelki, ki so jih ali jih Ň°e bodo razvili. Ste torej pripravljeni, da predstavitev naslednji velik¬†izum?

Bill Watterson: Calvin in Hobbes
9,99 ‚ā¨

Znanstveni napredek je naredil pok, zbirka stripov

Nova knjiga zbranih stripov o¬†dogodivŇ°ńćinah Calvina in Hobbesa. Strip sodi med trojico svetovno najbolj popularnih stripov.

Mońćvirniki, Barbara Simoniti (trda, 2012)
38,90 ‚ā¨

Zgodbe iz Zelene Dobrave

Svet mońćvirnikov leŇĺi v¬†senci starodavnih dreves, in ńćeprav mońćvirniki ljubijo vlago in mir, se jim stalno nekaj dogaja. Za debelo knjigo je njihovih dogodivŇ°ńćin!

Ivan Sivec: Zadnji mega Ňĺur
16,90 ‚ā¨

Knjiga pisatelja Ivana Sivca Zadnji mega Ňĺur nam veńćplastno osvetljuje tista podrońćja v¬†mladostnikovem Ňĺivljenju, ki lahko pomenijo izziv ali tveganje na poti odraŇ°ńćanja.

Mojca Rudolf, Kje je Jure?
14,94 ‚ā¨

Mladinski roman iz serije Zelenci z¬†naslovom Kje je Jure je izŇ°el v¬†zbirki Krtek in pripoveduje o¬†razposajenih otrocih iz blokovskega naselja Zelenje., ki obiskujejo osnovno Ň°olo z¬†istim imenom. Iz ubogljivih in pridnih uńćencev v¬†prvem razredu so se naslednje leto vsaj glede lepega vedenja zelo spremenili. ҆e veńć, grdemu obnaŇ°anju ni videti¬†konca.

Ferenc Molnar: Deńćki Pavlove ulice
24 ‚ā¨

Posebne izdaje

Deńćki Pavlove ulice so kultni mladinski roman, ki je prvińć izŇ°el leta 1906, a se Ň°e danes bere kot najsodobnejŇ°a in najbolj kakovostna mladinska¬†proza.

Gomboc Mateja: Ime mi je Jon
22,90 ‚ā¨ 20,42 ‚ā¨

Trinajstletni Sebastjan Gaber, oprostite, Jon Gaber, ima krasno mladost. V¬†Ň°oli so ga ¬Ľidentificirali¬ę kot nadarjenega, doma ima svojo sobo, Ň°e kar zmogljiv rańćunalnik, nekaj dobrih rańćunalniŇ°kih igric, v¬†klubu igra koŇ°arko, v¬†kateri¬†uŇĺiva.

Ivan Sivec: PustolovŇ°ńćina ob Sońći
17 ‚ā¨

13.¬†knjiga v¬†priljubljeni zbirki Sreńćna druŇĺina: Huda kriminalka z¬†eksplozivno granato

Erjavńćeva sreńćno-smeŇ°na druŇĺina se s¬†Tininim fantom Valom vred odpravi na kmeńćki turizem v¬†Posońćje.

Jonny Zucker: Kratek stik
14,97 ‚ā¨

Max Flash ni povsem obińćajen tajni agent. Mojster pobegov in mojster magije se poda na Ň°e eno nevarno nalogo.

Marcel Ayme: MoŇĺ, ki je hodil skozi stene
27,90 ‚ā¨ 24,88 ‚ā¨

Knjiga MoŇĺ, ki je hodil skozi stene, govori o¬†moŇĺu, ki nekega dne spozna, da lahko hodi skozi stene. Ta postane neprekosljivi vlomilec, nakar ga kasneje to drago¬†stane.

Vytaute ŇĹilinskaite: Potovanje na Tandadriko, trda
28,90 ‚ā¨ 26,88 ‚ā¨

Potovanje na Tandadriko je napeta pripoved o¬†Ň°estih igrańćah¬†‚Äď zajńćku, psińćku, Ňĺabi, pingvinu, punńćki in pilotu¬†‚Äď , ki jih za novo leto odvrŇĺejo v¬†smeti in se sreńćajo v¬†gozdu.

Agustin Fernandez Paz: Ime mi je Skywalker
18 ‚ā¨

Nasproti Raquelinega stanovanja so odprli ogrmono nakupovalno srediŇ°ńće, kamor vsak dan pride veliko ljudi. Nihńće pa ne opazi moŇĺa, ki stoji pred vrati trgovine. Videti je, da je neviden. A¬†Raquel odkrije njegovo skrivnost: ime mu je Skywalker in prihaja z¬†drugega planeta.

Aleksandra Kocmut: Razkritje v zelenem potoku
16,85 ‚ā¨ 15,03 ‚ā¨

To je ońćarljiva neskonńćna zgodbica, ńćudovita knjiga o¬†razkritju v¬†zelenem, pa tudi o¬†umetnosti pripovedovanja, ki bo ogrela otroŇ°ka srca¬†‚Äď lepŇ°e pravljice za lahko nońć si ne bi mogli Ňĺeleti!

Alex Frith, Kaj se dogaja z mano? (za fante)
16,65 ‚ā¨

OdraŇ°ńćanje bo veliko bolj preprosto, ńće boŇ° vedel, kaj prińćakovati. Ta knjiga jasno in razumljivo govori o¬†tem, kaj se bo zgodilo s¬†tvojim telesom, poleg tega pa razlaga tudi nekatere tvoje obńćutke.

Alica v Poteruniji, Evald Flisar (trda, 2013)
24,90 ‚ā¨ 23,16 ‚ā¨

(roman v stripu)

Evald Flisar, avtor za odrasle, se je lotil pisanja zahtevnega Ňĺanra¬†‚Äď sodobne pravljice ali fantastińćne pripovedi za mlade, prikazane v¬†stripu. Naslovil jo je Alica v¬†Poteruniji!

Anna Ehring: Mira in Martin
21,99 ‚ā¨

Mira in Martin je zgodba o¬†odraŇ°ńćanju, o¬†Miri, obńćutljivem in pogumnem dekletu, ki pońćasi stopa iz sreńćnega, varnega otroŇ°tva v¬†svet, med vrstnike in odrasle.

Arantxa Urretabizkaia: Rdeńći zvezek
22 ‚ā¨

Rdeńći zvezek je prvo v¬†slovenŇ°ńćino prevedeno besedilo uveljavljene baskovske novelistke in pesnice, prevajalke, scenaristke, novinarke in igralke Arantxe Urretabizkaie, ki sodi med kultne avtorice baskovske literature.

Arne Svingen: Pesem o razbitem nosu
24,95 ‚ā¨

Roman o¬†dobrih spremembah, ki lahko vse postavijo na prave tirnice, in o¬†tistih trenutkih, po katerih nikoli veńć ne bo tako, kot je¬†bilo.

Berta Golob, Pogledi s hiŇ°nega praga
12,23 ‚ā¨

Lepo je s¬†hiŇ°nega praga gledati v¬†svet. ҆e lepŇ°e pa se je iz sveta vrniti na hiŇ°ni prag.To je moto knjiŇĺice, ki vsebuje poetińćne utrinke pogledov s¬†hiŇ°nega praga. Iz tega varnega zavetja lahko opazujemo delńćek sveta, ki nas obkroŇĺa vsak dan in je kljub svoji majhnosti izjemno bogat, pester in zanimiv.