Don Miguel Ruiz, Mojstrstvo ljubezni
15,99 ‚ā¨

Zadnji kos!

V¬†mojstrstvu ljubezni don Miguel Ruiz osvetljuje preprińćanja in domneve, utemeljene na strahu, ki spodkopavajo ljubezen in naŇ°e odnose z¬†drugimi obremenjujejo z¬†trpljenjem in napetostmi. Da bi svoje sporońćilo navdihnil z¬†Ňĺivljenjem, nas Ruiz razsvetljuje z¬†globoko vidnimi povestmi in nam tako kaŇĺe, kako naj si pozdravimo svoje ńćustvene¬†rane.

Urban Vovk: Kruh zgodnjih let
13,77 ‚ā¨

Zadnji kos!

Urban Vovk (1971) se je v¬†zadnjem desetletju preizkusil na razlińćnih (pod)podrońćjih literarnega delovanja in ustvarjanja. Od leta 1997¬†piŇ°e literarne kritike, malo pozneje je zańćel objavljati tudi eseje in razprave, najveńć o¬†delih in opusih domańćih in tujih avtorjev. Vmes se mu je zapisal tudi kakŇ°en nekoliko bolj polemińćno naravnan prispevek o¬†nekaterih pereńćih vpraŇ°anjih sodobne literarure in njene recepcije pri nas, pa tudi¬†Ň°irŇ°e.

Urban Vovk: V teku ńćasa
12,68 ‚ā¨

Zadnji kos!

Besedila, zbrana v¬†tej knjigi, so nastala od leta 1997, ki je obenem tudi letnica avtorjeve ‚Äöiniciacije‚Äė v¬†literarno-kritiŇ°ko bratovŇ°ńćino, do danes, ko pregleduje Ň°e zadnje vrstice svojih ‚Äöizdranih del‚Äė, v¬†tem ńćasu pa so izŇ°le tudi vse v¬†tej knjigi podrobneje obravnavane knjige.