PAKET: Izpit za VHF postajo
49,99 ‚ā¨

Zadnji kos!

NajhitrejŇ°a in najlaŇĺja pot do uspeŇ°no opravljenega izpita za upravljanje z¬†radijsko postajo VHF¬†GMDSS!

UrŇ°ka Vidmar: Zabavno do znanja - 700 osnovnih angleŇ°kih besed
23 ‚ā¨

Zadnji kos!

Knjiga je namenjena otrokom in odraslim, ki imajo Ňĺeljo ali potrebo po tem, da osvojijo osnovno angleŇ°ko besediŇ°ńće. Razdeljena je na 48¬†poglavij, ki jih sestavljajo slikovni slovarji in Ň°tevilne vaje za utrjevanje besediŇ°ńća.

Sherry Thomas: Ne pravi moŇĺ
19,90 ‚ā¨ 6,99 ‚ā¨

Zadnji kos!

Zakon Lea Marsdena in Bryony Asquith ni trajal veliko dlje od medenih tednov. Da bi moŇ°ki, ki je bil tako nadarjen, ńćeden in priljubljen v¬†druŇĺbi, kot je bil Leo Marsden, do konca Ňĺivljenja Ňĺivel s¬†hladno in zgolj svojemu zdravniŇ°kemu poklicu predano Ňĺeno¬†‚Äď to je bilo nemogońće.

Franc Rozman: Esej o svetlobi
8 ‚ā¨

Zadnji kos!

Svetloba pritegne likovnike, fotografe, arhitekte, fizike, astronome itd. To pa je esej o¬†fizikalnih lastnostih svetlobe. Hitrost svetlobe naj bi bila enaka v¬†vseh razmerah. Razum temu teŇĺko sledi, zato nas obdajajo obńćutki, da fizikalne lastnosti svetlobe razumejo le za redki posamezniki. Pa ni tako. Razkrijmo torej meritve in znanja, ki pojasnijo lastnosti svetlobe.

Lea Jeranńćińć: Preko vseh meja
12,90 ‚ā¨

Zadnji kos!

Triindvajsetletna Nia Price je plesalka. Vendar ni navadna plesalka. Ukvarja se s¬†plesom ob drogu. Ko jo njena najboljŇ°a prijateljica prijavi na Ň°ov talentov, se ji Ňĺivljenje postavi na¬†glavo.

Barbara Wersba: Walter
19,90 ‚ā¨ 18,51 ‚ā¨

Zadnji kos!

Zgodba o podgani

Walter je bil podgana. NorveŇ°ka ali navadna, je pisalo v¬†neki knjigi o¬†naravi. Toda Walter je o¬†samem sebi raje razmiŇ°ljal kot o¬†norveŇ°ki podgani, saj je dobro vedel, da ni prav nińć navaden. Znal je namreń欆brati!

David Squire: Vrtni Ň°kodljivci in bolezni, mehka
9 ‚ā¨ 8,37 ‚ā¨

Zadnji kos!

Osnovni prirońćnik za prepoznavanje ter zatiranje Ň°kodljivcev in bolezni na vrtnih rastlinah

Vrtni Ň°kodljivci in bolezni¬†‚Äď prepozno odkriti rastlinski Ň°kodljivci in bolezni lahko v¬†zelo kratkem ńćasu napravijo na vrtu pravo razdejanje, zlasti tam, kjer je skupaj posajenih veńć enakih rastlin.

Maja Debelak - Dobra vila Maja: Mońć ljubezni
19 ‚ā¨

Zadnji kos!

V¬†knjigi sem spregovorila o¬†marsińćem. O¬†tem, kako nisem mogla zanositi in se za piko na in soońćila celo z¬†zunajmaternińćno noseńćnostjo¬†‚Äď odstranili so mi jajcevod. Ko sem predelala potrebne lekcije, sem nemudoma zanosila, kljub le 50% moŇĺnosti, kajti globoko v¬†sebi sem verjela, da lahko. Torej, pogledali bomo tudi kako zanositi.

Morana Polovińć: Slovenija, Ň°pansko
12,50 ‚ā¨

Zadnji kos!

V¬†turistińćni monografiji si lahko ogledate in preberete vse o¬†zgodovini, kulturi in umetnosti Slovenije, pa o¬†vseh njenih naravnih lepotah in znamenitostih, ter o¬†vseh pomembnejŇ°ih turistińćnih destinacijah.

Thiago de Moraes: Atlas mitov
34,90 ‚ā¨

Zadnji kos!

Pripravite se na vstop v¬†dvanajst mitoloŇ°kih svetov. Morda bi bilo dobro s¬†sabo vzeti zemljevid. Zemljevidi v¬†Atlasu mitov so posebni: kaŇĺejo, kako dvanajst izjemnih kultur vidi¬†svet.

Irene Begush: Skrivnost v haremu
12,99 ‚ā¨

Preeti Midelton, lepa trmoglavka, ki odraŇ°ńća v¬†Bombaju, Ňĺe v¬†rani mladosti pritegne temni pogled lepega vojaka plemiŇ°kega¬†rodu.

Mihael ŇĹmahar: Misijonarka karizmatińćne prihodnosti
33,99 ‚ā¨

Ta knjiga je tvoja misija. Misija do boljŇ°ega Ňĺivljenja. Do Ňĺivljenja, za katerega nisi niti vedela, da obstaja. Do Ňĺivljenja, katero ti je skrito pred tvojimi ońćmi, serviralo drobtinice kruha, ki te niso nikoli nasitile. A¬†sedaj je priŇ°el ńćas, da zaŇĺiviŇ° bogato na vseh podrońćjih. Tvoja misija se je prińćela. Barve za tvojo prihodnost so tukaj. ńĆopińć tudi. Knjiga te je izbrala.

Testenine, riŇĺote in Ňĺita
12,10 ‚ā¨ 11,25 ‚ā¨

Tradicionalni in sodobni recepti

Testenine in riŇĺote naravnost oboŇĺujemo, saj nam, ker so zdruŇĺljive s¬†Ň°iroko paleto sezonskih sestavin, omogońćajo, da smo pri kuhanju ustvarjalni.

Dagmar von Cramm, Rotraut Susanne Berner: Velika kuharska knjiga za otroke
19,95 ‚ā¨

Prebivalci BuńćiŇ°ńća radi kuhajo, peńćejo in jedo! Od spomladanske solate z¬†zeliŇ°ńći prek osveŇĺilnega lasija poleti in hrustljave pice jeseni do diŇ°eńćih peńćenih jabolk, ko je zunaj res mrzlo. Nina, Oskar, Niko in vsi drugi meŇ°ńćani so poskrbeli za nekaj slastnega za vse letne¬†ńćase.

Viktorija Muha: Gasilec
14,90 ‚ā¨

Grega je poklicni gasilec. Ko pride v¬†sluŇĺbo, se najprej preobleńće v¬†gasilska oblańćila, potem pa preveri, ali imajo vozila dovolj goriva in cisterna dovolj¬†vode.

Frank J. Kinslow: Skrivnost trenutne ozdravitve
21,90 ‚ā¨ 20,37 ‚ā¨

Uvod v¬†mońć kvantnega zdravljenja

V¬†zadnjih letih so se Ň°tevilni ljudje preprińćali v¬†uńćinkovitost inovativnih nańćinov samopomońći in samozdravljenja. Kvantno zdravljenje (QE) je najnovejŇ°i doseŇĺek na tem podrońćju.

Alenka Kos: NajlepŇ°e vilinske pravljice
21 ‚ā¨ 19,53 ‚ā¨

V¬†DeŇĺeli vilinskega kljuńća

Pravljica V¬†DeŇĺeli vilinskega kljuńća je prva izmed treh najlepŇ°ih vilinskih pravljic. Sestavljena je iz treh delov in vsebuje vilinski kljuńć ljubezni.

Petra ҆karja: ńĆesar nas niso nauńćili v Ň°olah
23 ‚ā¨ 21,39 ‚ā¨

PodjetniŇ°tvo

Knjiga govori o¬†znanjih in lastnostih, ki jih nujno potrebujete, da ste vsaj povpreńćni podjetniki. Ker naŇ°a generacija v¬†sploŇ°nem ne pozna prevzemanja odgovornosti nase, samoiniciativnosti, trdnih preprińćanj in mońćne osebnosti, karizme, samozavesti, zapisovanja ciljev, se izogiba prodaji, ima neorganiziran osebni ńćas ‚Ķ In vsega tega (ter Ň°e veńć) nas v¬†Ň°olah niso nauńćili.

Ursula Strumpf: NaŇ°a zdravilna zeliŇ°ńća
19,90 ‚ā¨ 17,75 ‚ā¨

Prirońćnik NaŇ°a zdravilna zeliŇ°ńća je nepogreŇ°ljiv za vsako druŇĺino, saj je neprecenljiv vir uporabnih informacij o¬†zdravilnih zeliŇ°ńćih in njihovi uporabi.

Daniele Strauss: Vrtni ptińći: V naravni velikosti
11,50 ‚ā¨

Poznavanje in dolońćevanje ptińćev je zdaj Ň°e preprostejŇ°e. NajpogostejŇ°i pernati obiskovalci naŇ°ih vrtov so nam v¬†tem prirońćniku prikazani v¬†naravni velikost, zato pri prepoznavanju skoraj ne more priti do¬†pomot.

Fabian Lenk: Mojstrski tat
15,90 ‚ā¨ 14,79 ‚ā¨

SrednjeveŇ°ka kriminalka (3.¬†bralna stopnja)

Napeta kriminalna zgodba o¬†mojstrskem tatu, ki pustoŇ°i po Ptujskem gradu, in deklici AjŇ°i, ki ga poskuŇ°a razkrinkati. Zgodba je prirejena za 3.¬†bralno stopnjo.

Horst Hegewald Kawich: Pasme psov od A do ŇĹ
14,90 ‚ā¨ 13,86 ‚ā¨

Vodnik od A¬†do ŇĹ

Pasme psov od A¬†do ŇĹ vam nudijo veńć kot 200¬†priljubljenih pasem psov z¬†vsega sveta in dodatek, kako najti primernega mladińća.

NOVA izpopolnjena izdaja

Polona Kus, Beba Jenńćińć: Zdravljica in njena pot v svet
19 ‚ā¨ 16,95 ‚ā¨

Najsi PreŇ°ernova Zdravljica, ki je nastala pred natanko 170¬†leti, posameznika nagovori zaradi svojega vedno aktualnega druŇĺbenopolitińćnega sporońćila ali pa se bralca dotakne pesnikov osebnejŇ°i nagovor proti koncu njegove stvaritve; pesnitev v¬†vseh pogledih ostaja nadvse velińćastna, posebna in edinstvena!

Miran Zorn: V odsotnosti sanj
20,80 ‚ā¨

Zornovo pesnjenje navdihuje predvsem ljubezenska motivika, hkrati pa so prisotni tudi socioloŇ°ki, socialni, psiholoŇ°ki motivi ter motivi iz narave in okolja bivanja.

Awai Cheung, Formula ńći, Pet skrivnosti notranjega zadovoljstva
14,90 ‚ā¨ 13,86 ‚ā¨

Pet skrivnosti notranjega zadovoljstva

Ali ni presenetljivo, da se Ň°tevilni ljudje v¬†revnejŇ°ih deŇĺelah pogosto zdijo veliko bolj sreńćni in zadovoljni, kot smo mi? V¬†tej knjiŇĺici gospod Fu, starejŇ°i moŇĺakar, ki ima le malo premoŇĺenja, zato pa premore toliko veńć humorja, modrosti in ubranosti, pripoveduje o¬†petih kitajskih skrivnostih notranjega zadovoljstva.

Dominik Gregl, Letalski razlagalni slovar z ustreznicam
36,89 ‚ā¨ 34,31 ‚ā¨

Letalski razlagalni slovar z¬†ustreznicami v¬†angleŇ°ńćini je rezultat dela strokovnjaka z¬†bogatimi teoretińćnimi in praktińćnimi izkuŇ°njami na podrońćju letalstva in je prvi razlagalni slvoar na tem podrońćju v¬†slovenŇ°ńćini.

Mai Manfred: Samo za en dan
15,90 ‚ā¨ 14,79 ‚ā¨

(2. bralna stopnja)

Kaj je bolj naporno¬†‚Äď hoditi v¬†Ň°olo ali v¬†sluŇĺbo? Preverite ob zgodbici, ki je primerna za 2.¬†bralno stopnjo.

Morana Polovińá: Slovenija, slovensko
12,50 ‚ā¨

V¬†turistińćni monografiji si lahko ogledate in preberete vse o¬†zgodovini, kulturi in umetnosti Slovenije, pa o¬†vseh njenih naravnih lepotah in znamenitostih, ter o¬†vseh pomembnejŇ°ih turistińćnih destinacijah.

Alan MacDonald: Umazani Berti in riganje, trda
11,90 ‚ā¨ 11,07 ‚ā¨

V¬†tej knjigi so tri nesramno zabavne zgodbice o¬†najbolj nemarnem deńćku na svetu, ki nikoli nińćesar ne naredi prav. Nasmejali se boste do¬†solz.

Alojz Ihan: ńĆas nesmrtnosti - smrt v dobi bionike
24 ‚ā¨

Nova knjiga Alojza Ihana se ukvarja z¬†vpraŇ°anji nesmrtnosti oziroma natanńćneje ńćloveŇ°ke Ňĺelje, da bi s¬†pomońćjo novih tehnologij zamrzovanja posegal v¬†ustroj ńćloveŇ°kega Ňĺivljenja in umiranja.

Bob Dylan, Za zmeraj mlad, trda
21,99 ‚ā¨ 20,45 ‚ā¨

Pesem Forever Young, v¬†prevodu Jureta Potokarja Za zmeraj mlad, je Bob Dylan izdal na albumu Planet Waves (1974). V¬†tem ńćasu je postala ena najbolj priljubljenih in poznanih Dylanovih¬†pesmi.