Zmago Šmitek: Poetika in logika slovenskih mitov
39 € 36,27 €

Ključi kraljestva

Miti niso besedila, ki bi nastajala brez neke notranje logike, čeprav jih odlikuje svoboda imaginacije. Mitičnemu pogledu na svet je svojstveno, da ga ureja in klasificira po načelu podobnosti, nasprotij in premen, seveda po svoji lastni verodostojnosti.