Caroline Walker Bynum: KrŇ°ńćanska snovnost, trda
29 ‚ā¨ 26,10 ‚ā¨

Esej o¬†religiji v¬†poznosrednjeveŇ°ki Evropi

V¬†poznem srednjem veku, v¬†letih med 1150¬†in 1550, je vedno veńć evropskih kristjanov romalo na kraje, kjer naj bi snovni predmeti, podobe, relikvije itd. oŇĺiveli in se premikali, krvaveli, jokali ali se drugańće preobraŇĺali.

Janko M. Lozar: Vedrenje vedrine, mehka
29 ‚ā¨ 26,97 ‚ā¨

Vedrenje vedrine, knjiŇĺni prvenec filozofa Janka Lozarja, izhaja iz uvida v¬†nova razpoloŇĺenja evropskega ńćloveka v¬†naŇ°em, 21.¬†stoletju.