Več avtorjev: Ki zmeraj lepše siješ
24 €

Panorama sodobne madžarske poezije

Kljub geografski bližini, številnim tesnim ustvarjalnim povezavam in pogostim gostovanjem tamkajšnjih avtorjev na slovenskih tleh je madžarska poezija slovenskim bralcem dokaj slabo poznana.