Alojz Ihan: Čas nesmrtnosti - smrt v dobi bionike
24 €

Nova knjiga Alojza Ihana se ukvarja z vprašanji nesmrtnosti oziroma natančneje človeške želje, da bi s pomočjo novih tehnologij zamrzovanja posegal v ustroj človeškega življenja in umiranja.