Andrzej Stasiuk: Dukla
23 €

Zbirka vsebuje več kratkih poetičnih zapisov, ki prepletajo svojevrstne domišljijske zgodbe z melanholičnimi avtorjevimi spomini.