Vlasta Mlakar: Rastlina je sveta, od korenin do cveta
39 ‚ā¨

Knjiga predstavlja tradicionalno znanje o¬†rastlinskem svetu na Slovenskem in odpira vpogled v¬†tisońćletja staro izkustveno znanje naŇ°ih prednikov o¬†uporabi rastlin v¬†prehranske, zdravilne, gospodarske, estetske in religiozne namene, ki je bilo vselej povezano z¬†nadnaravnim svetom, prek katerega je ńćlovek usmerjal svoje duhovno, druŇĺbeno in gmotno dojemanje sveta in¬†sebe.