Ivan Sivec: PustolovŇ°ńćina ob Sońći
17 ‚ā¨

13.¬†knjiga v¬†priljubljeni zbirki Sreńćna druŇĺina: Huda kriminalka z¬†eksplozivno granato

Erjavńćeva sreńćno-smeŇ°na druŇĺina se s¬†Tininim fantom Valom vred odpravi na kmeńćki turizem v¬†Posońćje.