Dominik Gregl, Letalski razlagalni slovar z ustreznicam
36,89 ‚ā¨ 34,31 ‚ā¨

Letalski razlagalni slovar z¬†ustreznicami v¬†angleŇ°ńćini je rezultat dela strokovnjaka z¬†bogatimi teoretińćnimi in praktińćnimi izkuŇ°njami na podrońćju letalstva in je prvi razlagalni slvoar na tem podrońćju v¬†slovenŇ°ńćini.