Dr. Milan Butina: Mala likovna teorija
35,47 ‚ā¨ 28 ‚ā¨

Temeljni uńćbenik likovne teorije na visokoŇ°olski ravni in obenem Ň°iroko uporaben prirońćnik povezuje likovno teorijo in psihologijo. V¬†likovno teorijo vpeljuje psiholoŇ°ko-likovno smer. Avtor prodorno in pronicljivo povezuje umetnost, miŇ°ljenje in posameznikovo doŇĺivljanje sveta. SpraŇ°uje se o¬†ozadju likovnega izraza v¬†znańćilnih umetnostnih obdobjih in njegovi pogojenosti z¬†osebnostjo umetnikov.