Raid lističi za tekstilne molje, 12/1

Raid lističi za tekstilne molje, 12/1

Številka: 1371064
Raid lističi so primerni za tekstilne molje. Celoten opis
3,89 €
Dostava Mimovrste

Na zalogi v skladišču 5+ artikli

Jutri predviden osebni prevzem
Prevzemna mesta
 
26.4. predvidena dostava na dom
 

Številka: 1371064

Predstavitev

Raid lističi za tekstilne molje, 12/1

Raid® lističi proti tekstilnim moljem ščitijo vaša oblačila pred molji in njihovimi jajčeci. Ne pušča madežev na oblačilih. En listič učinkuje do 3 mesece. Vsebuje 12 lističev.


Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Pozor

POZOR

 • H315 Povzroča draženje kože.
 • H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
 • H319 Povzroča hudo draženje oči.
 • H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P264 Po uporabi temeljito umiti roke.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice.
 • P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • Posebne nevarnosti niso znane ali pričakovane.