Raid gel za tekstilne molje, sivka, 6/1

Ocena: 5 3 ocen Znamka: Raid Naša številka: 1371065

Raid gel za tekstilne molje, sivka, 6/1

Raid gel je primeren za odstranjevanje tekstilnih moljev. Celoten opis

8.99
5 3

8,99 € Vključno z DDV

Naša številka: 1371065

Predstavitev

Opis artikla

Raid gel za tekstilne molje, sivka, 6/1

Raid® gel proti tekstilnim moljem z vonjem sivke ščiti vaša oblačila pred molji in njihovimi jajčeci tekom cele sezone, hkrati pa prijetno odišavi omare in predale. Učinkuje do 3 mesece. Vsebuje 6 obešank z gelom.


Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Pozor

NEVARNO

 • H315 Povzroča draženje kože.
 • H319 Povzroča hudo draženje oči.
 • H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • EUH208 Vsebuje dodekanal; 2,4-dimetilcikloheks- 3-en-1-karbaldehid; okt-1-en-3-il acetat; kumarin; d-limonen; pin-2(3)-en; pin-2(10)-en; geraniol. Lahko povzroči alergijski odziv.
 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P264 Po uporabi temeljito umiti roke.
 • P301 + P312 PRI ZAUŽITJU: ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
 • Uporabljati le v skladu z navodili.
 • Hraniti ločeno od hrane, pijače in živalske krme.
 • Uporabljajte le na mestih izven dosega otrok in živali.

Tehnične podrobnosti

Parametri artikla %1% %2%

Vrsta škodljivca Insekti