Raid električni aparat – tekoč, 2 x 21 ml

Raid električni aparat – tekoč, 2 x 21 ml

Številka: 1369004
Odlična cena
Raid električni aparat s tekočim polnilom zagotavlja zaščito pred nadležnimi komarji in tako omogoča udoben spanec. Celoten opis
11,09 €
Vključno z DDV
Dostava Mimovrste

Trenutno ni na zalogi

Številka: 1369004

Predstavitev

Raid električni aparat s tekočim polnilom, 2 × 21 ml

Raid® električni aparat in polnilo s tekočim insekticidom proti navadnim in tigrastim komarjem v dvojnem pakiranju. Delovati začne takoj in doseže učinek v prve pol ure delovanja. Deluje tudi pri rahlo odprtih oknih in prižganih lučeh. Učinkovito deluje 30 noči ob uporabi 8 ur na noč v prostoru, ki je velik do 20 m3. Vsebuje 2 aparata in 2 polnili.


Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Pozor

NEVARNO!

 • H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtonosno.
 • H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
 • P405 Hraniti zaklenjeno.
 • P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
 • P331 NE izzvati bruhanja.
 • POSEBNA OPOZORILA: Uporabljati le v skladu z navodili. Ne uporabljajte v zaprtih prostorih. Embalažo shranite zaradi navodil za uporabo in opozoril. Med delovanjem, aparata ne pokrivajte z nobenim materialom. Med delovanjem se naprave ne dotikajte z mokrimi rokami ali kovinskimi predmeti. Pred uporabo odstranite, umaknite ali pokrijte terarije, akvarije ali živalske kletke. Izključite zračni filter akvarija. Ko je polnilo prazno, električni aparat najprej izključite iz elektrike, šele nato vstavite novo polnilo. Ne dotikajte se palčke (stenja) prepojene z insekticidom. **Hraniti ločeno od hrane, pijače in živalske krme.