Celaflor Razpršilo proti mravljam Celaflor, 750 ml

Znamka: Celaflor Naša številka: 592138

Celaflor Razpršilo proti mravljam Celaflor, 750 ml

Razpršilo proti mravljam Celaflor je že pripravljeno sredstvo za zaščito pred nadležnimi mravljami in ostalim nadležnim mrčesom v gospodinjstvu in okolici doma. Celoten opis

10.4

13,81 €
10,40 €
-24%

Naša številka: 592138

Predstavitev

Opis artikla

Razpršilo proti mravljam Celaflor je že pripravljeno sredstvo za zaščito pred nadležnimi mravljami in ostalim nadležnim mrčesom v gospodinjstvu in okolici doma.

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

POZOR

 • H226 – Vnetljiva tekočina in hlapi.
 • H411 – Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

 • P102 – Hraniti izven dosega otrok.
 • P210 – Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
 • P233 – Hraniti v tesno zaprti posodi.
 • P280 – Nositi zaščitne rokavice.
 • P273 – Preprečiti sproščanje v okolje.
 • P391 – Prestreči razlito tekočino.
 • P303+P362+P353 – PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
 • P403+P253 – Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.
 • P501 – Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

Tehnične podrobnosti

Parametri artikla %1% %2%

Vrsta škodljivca Insekti