Sonax odmrzovalec stekel, 300 ml

Znamka: Sonax Naša številka: 638394

Odlična cena

Sonax odmrzovalec stekel, 300 ml

Odmrzovalec stekel v trenutku odtali zamrznjena stekla. Celoten opis

4.2

9,31 €
4,20 €
-54%

Naša številka: 638394

Predstavitev

Opis artikla

Odmrzovalec stekel Sonax v trenutku odtali zamrznjena stekla in preprečuje ponovno zaledenitev. Poskrbite za dobro vidljivost in varno vožnjo.Da boste pozimi varno potovali vam priporočamo še Tekočino za odmrzovanje ključavnic Sonax.

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

POZOR

 • H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
 • H319 Povzroča hudo draženje oči.
 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
 • P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
 • P260 Ne vdihavati razpršila.
 • P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
 • P280 Nositi zaščito za oči.
 • P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
 • P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih
 • imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Varnostni list


Tehnične podrobnosti

Parametri artikla %1% %2%

Prostornina 300 ml
Vrsta odmrzovalec