K2 odmrzovalec Samostart, 400 ml

K2 odmrzovalec Samostart, 400 ml

Številka: 853189
Učinkovito sredstvo poskrbi za lažji zagon tudi v najtežjih razmerah do –54°C. Celoten opis
Dostava Mimovrste
6,27 €
Vključno z DDV

Pri dobavitelju

24.1. predviden osebni prevzem
Prevzemna mesta
 
26.1. predvidena dostava na dom
 

Številka: 853189

Predstavitev

Vsebuje posebne mikro delce, ki mažejo notranje dele v kritičnih razmerah. Primeren je za vse vrste motorjev in agregatov.

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

NEVARNO

 • H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
 • H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
 • H315 Povzroča draženje kože.
 • H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
 • H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
 • EUH019 Lahko tvori eksplozivne perokside.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
 • P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
 • P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
 • P264 Po uporabi temeljito umiti …
 • P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
 • P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpis