Dišava Gardens on the Riviera 116120, 1000 ml

Znamka: Naša številka: 1030011

Dišava Gardens on the Riviera 116120, 1000 ml

Gardens of the Riviera prihaja iz skupine dišav Sanje od drugod. Omamni vonj vrtnic, citrusov, ambrov in z mahom pokritega hrasta vas bo popeljal v francosko Riviero, kjer se razstezajo oljke in smokve. Celoten opis

20.2

20,20 € vključno z DDVRedna cena: 24,90 €, Prihranite 4,70 € (18 %)

Naša številka: 1030011

Predstavitev

Opis artikla

Vonj po francoski Rivieri

S svežo, zeleno dišavo Gardens of the Riviera boste poskrbeli za čudovit francoski vonj vaših prostorov. Za slednje je zaslužna predvsem mešanica vrtnic, citrusov, ambre in z mahom pokritega hrasta. S svojo osvežujočo strukturo pripelje do boljšega vzdušja, poleg posledičnega boljšega počutja pa boste z dišavo Gardens of the Riviera odstranili tudi mikroorganizme in molekule, ki sicer zakrivijo neprijetne vonjave.

Lastnosti:

 • Količina: 1000 ml
 • Sestava: vrtnica, citrusi, ambra in hrast
 • Namen: aromatične svetilke
western-digital

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

Nevarno

 • H225 Vnetljiv aerosol.
 • H319 Povzroča hudo draženje oči.
 • H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P103 Pred uporabo preberite etiketo.
 • P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano.
 • P240 Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine.
 • P241 Uporabiti električno/prezračevalno opremo, opremo za razsvetljavo/…/, odporno proti eksplozijam.
 • P242 Uporabiti le orodje, ki ne povzroča isker.
 • P243 Preprečiti statično naelektrenje.
 • P264 Po uporabi temeljito umiti roke.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
 • P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
 • P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.
 • P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
 • P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • P370 + P378 Ob požaru: za gašenje uporabiti kemični prah, ogljikov dioksid, peno odporno proti alkoholu.
 • P403 + P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.
 • P403 + P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Tehnične podrobnosti

Parametri artikla %1% %2%

Prostornina 1000 ml
Število kosov v pakiranju 1 Kos