Roura difuzor, 50 ml - jasmin

Roura difuzor, 50 ml - jasmin

Številka: 2817482
Difuzor z intenzivnim vonjem jasmina zagotavlja širjenje prijetnega vonja po prostoru. Sestavlja ga 50 ml tekočine in 5 lesenih palčk. Celoten opis
6,88 €
Dostava Mimovrste

Pri dobavitelju

19.4. predviden osebni prevzem
Prevzemna mesta
 
21.4. predvidena dostava na dom
 

Številka: 2817482

Predstavitev

Roura difuzor, 50 ml – jasmin


Difuzor z intenzivnim vonjem jasmina z dodanimi odtenki magnolije in gardenije. V kompletu je 50 ml tekočine in 5 lesenih palčk, ki zagotavljajo širjenje prijetnega vonja po prostoru. Uporablja se za odišavljanje notranjih prostorov ter odganjanje neprijetnih vonjav, ustvarjanje prijetne atmosfere.

Roura difuzor, 50 ml - jasmin

Podrobnosti

Količina 50 ml

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Pozor

POZOR

  • H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
  • H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
  • P261 Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
  • P501 Odstraniti vsebino/posodo…
  • P272 Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta.
  • P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
  • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
  • P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
  • P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
  • P362 + P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.