Lampe Berger dišava Zest of Verbena, 1000 ml (116056)

Znamka: Lampe Berger Naša številka: 1030001

Lampe Berger dišava Zest of Verbena, 1000 ml (116056)

Dišava Lampe Berger Svežina citronke iz skupine Sanje o svežini bo v vaš dom vnesla popolno osvežitev in čudovit pridih limone. Celoten opis

22.4

22,40 € vključno z DDVRedna cena: 24,90 €, Prihranite 2,50 € (10 %)

Naša številka: 1030001

Predstavitev

Opis artikla

Svežina citronke

Iz skupine dišav Sanje o svežini med drugim prihaja tudi Lampe Berger Svežina citronke, s katero boste v vaš dom vnesli popolno svežino. Vonj osvežilnega eksotičnega koktajla in naravno limonast vonj vas bodo še igriveje popeljali v vročico poletja.

Lastnosti:

 • Količina: 1000 ml
 • Sestava: citronka
 • Namen: aromatične svetilke
western-digital

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

Nevarno

 • H225 Vnetljiv aerosol.
 • H319 Povzroča hudo draženje oči.
 • H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P103 Pred uporabo preberite etiketo.
 • P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano.
 • P240 Ozemljiti posodo in opremo za sprejem tekočine.
 • P241 Uporabiti električno/prezračevalno opremo, opremo za razsvetljavo/…/, odporno proti eksplozijam.
 • P242 Uporabiti le orodje, ki ne povzroča isker.
 • P243 Preprečiti statično naelektrenje.
 • P262 Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.
 • P264 Po uporabi temeljito umiti roke
 • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
 • P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
 • P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
 • P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: prenesti žrtev na svež zrak in jo pustiti počivati v položaju, ki olajša dihanje.
 • P305+ P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
 • P370 + P378 Ob požaru: za gašenje uporabiti suhi kemični prah, ogljikov dioksid ali alkoholno odporno peno.
 • P403 + P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.
 • P403 + P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.
 • P501 Odstraniti skladno s predpisi

Tehnične podrobnosti

Parametri artikla %1% %2%

Prostornina 1000 ml
Število kosov v pakiranju 1 Kos