Woodwick Fig dišeči vosek, 22,7 g

Znamka: Woodwick Naša številka: 1400267

Woodwick Fig dišeči vosek, 22,7 g

Aromatični vosek prijetno odišavi vaš dom, hitro in brez plamena. Sveča Fig (22,7 g), svet znamke Woodwick diši po sveže nabrani figi in ribezu. Celoten opis

4

5,80 € Vključno z DDV
4 €
-31%

Naša številka: 1400267

Predstavitev

Opis artikla

Woodwick Fig dišeči vosek, 22,7 g

Lastnosti

 • Zelo nasičena z dišečimi esencami – dolgo diši
 • Sveže nabrana figa se zlije v vonj ribeza
 • Pakiranje ima obliko ikonične sveče

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Pozor

POZOR

 • H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
 • H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • P261 Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
 • P272 Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta.
 • P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
 • P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
 • P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • P362 + P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo…

Tehnične podrobnosti

Parametri artikla %1% %2%

Vrsta dišeči vosek