Toro set 3 dišečih sveč z vonjem sivke

Toro set 3 dišečih sveč z vonjem sivke

Številka: 953682
Toro set treh dišečih sveč bo vaš prostor prijetno napolnil z vonjem sivke. Elegantno zasnovan set bo poskrbel tudi za odlično dekoracijo doma. Celoten opis
10,64 €
Vključno z DDV
9,98 €
Dostava Mimovrste

Trenutno ni na zalogi

Številka: 953682

Predstavitev

Za dišeč dom

Toro dekorativni aroma set odlikuje eleganten izgled, ki bo lepo popestril vsak prostor. Komplet vsebuje steklen pladenj na katerega so postavljene 3 svečke. Vaš dom bo prijetno odišavljen z vonjem sivke, hkrati pa bo komplet poskrbel za odlično dekoracijo.

Za dišeč dom

Tehnični podatki

Dimenzije pladnja 20,5 × 20,5 × 1,5 cm
Dimenzije okrogle sveče 6 × 6 cm
Dimenzije srednje sveče 6,8 × 7,4 cm
Dimenzije velike sveče 6,9 × 12,1 cm

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Pozor

POZOR

  • H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
  • H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
  • P261 Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
  • P272 Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta.
  • P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
  • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
  • P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
  • P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
  • P362 + P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
  • P501 Odstraniti vsebino/posodo…