Roura sveča proti muham, v keramiki s pikami, 8 cm

Roura sveča proti muham, v keramiki s pikami, 8 cm

Številka: 2592097
Sveča z vonjem pelargonije v lončku iz naravne keramike višine 8 cm. Celoten opis
4,33 €
3,89 €
Dostava Mimovrste

Pri dobavitelju

24.5. predviden osebni prevzem
Prevzemna mesta
 
26.5. predvidena dostava na dom
 

Številka: 2592097

Predstavitev

Roura sveča proti muham, v keramiki s pikami, 8 cmSveča z intenzivnim vonjem pelargonije učinkovito odganja muhe in molje. Keramični lonček v beli barvi z rdečimi pikami je visok 8 cm in se lahko po dogoretju sveče uporabi za druge namene.

Roura

Tehnične podrobnosti

Višina 8 cm
Barva lončka bela z rdečimi pikami

Varnostna opozorila

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P261 Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P501 Odstraniti vsebino/posodo…
P272 Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P362 + P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.