Roura sveča citronela, v naravni keramiki, 12 cm

Roura sveča citronela, v naravni keramiki, 12 cm

Številka: 2592100
Sveča z vonjem citronele v lončku iz naravne keramike premera 12 cm. Celoten opis
3,57 €
3,33 €
Dostava Mimovrste

Pri dobavitelju

24.5. predviden osebni prevzem
Prevzemna mesta
 
26.5. predvidena dostava na dom
 

Številka: 2592100

Predstavitev

Roura sveča citronela, v naravni keramiki, 12 cmSveča z intenzivnim vonjem citronele učinkovito odganja komarje, uporabite pa jo lahko na balkonu, terasi ali podobnih zunanjih površinah. Keramični lonček v naravni barvi s premerom 12 cm je kakovostno izdelan in se lahko po dogoretju sveče uporabi za druge namene.

Roura

Tehnične podrobnosti

Premer 12 cm
Barva lončka naravna

Varnostna opozorila

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P261 Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P501 Odstraniti vsebino/posodo…
P272 Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P362 + P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.