Roura bakla iz bambusa s pokrovom, 120 cm

Znamka: Roura Naša številka: 2592106

Roura bakla iz bambusa s pokrovom, 120 cm

Kakovostna bakla iz bambusa z lesenim pokrovčkom za stenj. Celoten opis

4.09

4,74 € Vključno z DDV
4,09 €

Naša številka: 2592106

Predstavitev

Opis artikla

Roura bakla iz bambusa s pokrovom, 120 cmBakla iz bambusa je dolga oz. visoka 120 cm. Ima posodo za parafinsko olje z veliko prostornino (cca 500 ml), kar zadošča za dolgotrajno uporabo brez dolivanja tekočine. Po uporabi se stanj pokrije s priloženim lesenim pokrovčkom, ki je na vrvici. Bakla je idealna za razsvetljevanje teras, kampa ali ob drugih priložnostih. Napolnjena z Roura parafinskim oljem s citronelo pa poskrbi tudi za odganjanje komarjev.

Roura

Tehnične podrobnosti

Velikost 120 cm
Material bambus

Varnostna opozorila

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
P261 Preprečiti vdihavanje prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.
P501 Odstraniti vsebino/posodo…
P272 Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P362 + P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

Tehnične podrobnosti

Parametri artikla %1% %2%