Alfacare Cockpit spray Joker, vonj kokos-vanilija, 500 ml

Alfacare Cockpit spray Joker, vonj kokos-vanilija, 500 ml

Številka: 1298576
Učinkovita formula spreja ščiti in obnavlja armaturno ploščo. Celoten opis
4,81 €
Vključno z DDV
Dostava Mimovrste

Na zalogi v skladišču zadnji kos

20.9. predviden osebni prevzem
Prevzemna mesta
 
21.9. predvidena dostava na dom
 

Številka: 1298576

Predstavitev

Cockpit spray Joker, vonj kokos-vanilija, 500 ml

Ščiti pred staranjem, poškodbami in praskami. Preprečuje nastanek odboja svetlobe na vetrobranskem steklu. Odbija prah in daje svež vonj.

NAVODILO ZA UPORABO: Pretresite pred uporabo. Loščilo razpršite po očiščeni površini z razdalje cca. 20 cm, počakajte nekaj trenutkov, da se vpije v površino in obrišite ostanek. Sprej ne vsebuje ozonu škodljivega plina.

Količina: 500 ml

Avto šampon z voskom, 1000 ml

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Pozor Pozor

Opozorilna beseda

 • H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
 • H315 Izaziva izitacijo kože.
 • H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
 • H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
 • P251 Ne preluknjajte je niti, ko je prazna.
 • P410 + P412 Zaščititi pod sončno svetlobo. Ne izpostavljajti temperaturam nad 50 °C/122 °F.
 • P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
 • P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P260 Ne vdihavati meglice/hlapov.
 • P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
 • P304 +P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
 • P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
 • P403 + P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi..