MR MUSCLE čistilo za pečico, 300ml

Ocena: 5 2 ocen Znamka: MR MUSCLE Naša številka: 1368363

MR MUSCLE čistilo za pečico, 300ml

Mr. Muscle® čistilo za pečice v spreju z aktivno peno temeljito in brez drgnjenja očisti vso umazanijo in maščobo v pečici. Celoten opis

3.1
5 2

3,10 €

Naša številka: 1368363

Predstavitev

Opis artikla

Mr. Muscle® čistilo za pečice

Mr. Muscle® čistilo za pečice v spreju z aktivno peno temeljito in brez drgnjenja očisti vso umazanijo in maščobo v pečici. Ne kaplja, ne pušča neprijetnega vonja, z lahkoto se ga odstrani.

Glavne lastnosti

 • Namen:Čistilo za pečico
 • Količina: 300ml

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Pozor
 • Nevarno. H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
 • H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
 • P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
 • P260 Ne vdihavati razpršila.
 • P264 Po uporabi temeljito umiti roke.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice
 • P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja.
 • P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho.
 • P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.
 • P405 Hraniti zaklenjeno.
 • P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
 • Posebna opozorila. 4% mase vsebine je vnetljive.
 • Uporabljati le v skladu z navodili.
 • Uporabljati samo v dobro prezračevanih prostorih

Tehnične podrobnosti

Parametri artikla %1% %2%

Prostornina 300 ml
Razvrstitev - čistilna sredstv Kuhinja