MR MUSCLE pena za odtok, 2x250ml

Ocena: 4 3 ocen Znamka: MR MUSCLE Naša številka: 1368360

MR MUSCLE pena za odtok, 2x250ml

Mr. Muscle® sredstvo za odmaševanje odtočnih cevi obenem pa s svojim delovanjem ne poškoduje cevi. Dve tekočini ob medsebojnem mešenju ustvarita peno, ki se razgradi in odstrani umazanijo v ceveh. Celoten opis

7.61
4 3

7,61 € Vključno z DDV

Naša številka: 1368360

Predstavitev

Opis artikla

Pena za odtok

Mr. Muscle® sredstvo za odmaševanje odtočnih cevi obenem pa s svojim delovanjem ne poškoduje cevi. Dve tekočini ob medsebojnem mešenju ustvarita peno, ki se razgradi in odstrani umazanijo v ceveh.

Glavne lastnosti

 • Namen: Pena za odtok
 • Količina: 2×250ml

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Pozor
 • Nevarno. H290 Lahko je jedko za kovine.
 • P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
 • H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P260 Ne vdihavati razpršila.
 • P264 Po uporabi temeljito umiti roke.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice
 • P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja.
 • P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo ali prho.
 • P304 + P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.
 • P405 Hraniti zaklenjeno.
 • P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.
 • Uporabljati le v skladu z navodili.
 • Uporabljati samo v dobro prezračevanih prostorih

Tehnične podrobnosti

Parametri artikla %1% %2%

Razvrstitev - čistilna sredstv Kopalnica