Gillette vodica po britju Series Cool Wave VPH, 100 ml

Gillette vodica po britju Series Cool Wave VPH, 100 ml

Številka: 469312
Gillette Series Cool Wave VPH vodica za po britju prijetno osveži zaradi britja razdraženo kožo. Količina 100 ml. Celoten opis
6,10 €
Vključno z DDV
0,06 €/ml
Dostava Mimovrste
30,53 €

Na zalogi v skladišču 5 artikli

Številka: 469312

Predstavitev

Gillette Series Cool Wave VPH vodica za po britju prijetno osveži zaradi britja razdraženo kožo. Deluje poživljajoče in na moški koži pušča svež, čist vonj. Po njeni uporabi je koža pomirjena, gladka in osvežena.

Količina: 100 ml

Sestavine so navedene na embalaži.

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah:

Nevarno

 • H315 Povzroča draženje kože.
 • H319 Povzroča hudo draženje oči.
 • P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano.
 • P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
 • P251 Posoda je pod tlakom: ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice.
 • P264 Po uporabi temeljito umiti roke.
 • P302 + P350 PRI STIKU S KOŽO: nežno umiti z veliko mila in vode.
 • P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • P362 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
 • P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.