Xado Atomex Multi Cleaner čistilec za bencinski rezervoarni sistem, 250 ml

Znamka: Naša številka: 1403615

Xado Atomex Multi Cleaner čistilec za bencinski rezervoarni sistem, 250 ml

Xado Atomex Multi Cleaner – Bencin. Čistilec za bencinski rezervoarni sistem, 250 ml. Ena doza 250 ml zadostuje za kapaciteto goriva 40–60 litrov. Celoten opis

15.74

15,74 €

Naša številka: 1403615

Predstavitev

Opis artikla

Xado Atomex Multi Cleaner, 250 ml
Čistilec za bencinski rezervoarni sistem

Očistite bencinski rezervoarni sistem z učinkovito rešitvijo Xado Atomex Multi Cleaner. Izdelek očisti sistem gorivnega rezervoarja za bencinske in LPG motorje. Obnavlja delo črpalke za gorivo ter zaščiti sistem goriva. Ob običajni uporabi vozila se v dovodnem sistemu oblikujejo nanosi, ki zmanjšajo moč motorja in povečajo porabo goriva ter vplivajo na izpušni sistem, povečajo tveganje za detonacijo in vibracije. Izdelek poskrbi za čiščenje in vaš reši vseh naštetih težav. Doza 250 ml bo dovolj za kapaciteto goriva 40–60 litrov. Produkt enostavno nalijte v rezervoar pred točenjem goriva. Priporočeno ga je dodajati na vsakih 5000 kilometrov.

Xado Atomex Multi Cleaner, čistilec za bencinski rezervoarni sistem, 250 ml

Glavne lastnosti

 • Odstrani vse vrste usedlin. Varno in hitro.
 • Obnovi moč motorja. Čisti vbrizgalne šobe, ventile in izgorevalno komoro.
 • Odstrani maščobo iz sistema ter zmanjša porabo goriva.
 • V času neposrednega delovanja mehanizma tvori zaščito proti obrabi.
 • Obnovi zmogljivost črpalke na nominalno raven.

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

Pozor Pozor
 • H360D Lahko škoduje plodnosti ali nerojenemu otroku.
 • H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
 • P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
 • P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
 • P233 Hraniti v tesno zaprti posodi.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
 • P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
 • P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
 • P308 + P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 • P405 Hraniti zaklenjeno.
 • P403 + P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.
 • P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi.

Tehnične podrobnosti

Parametri artikla %1% %2%

Prostornina 250 ml
Vrsta aditivi / dodatki