Autosol čistilo Fuel sistem cleaner, 300 ml

Znamka: Autosol Naša številka: 853396

Autosol čistilo Fuel sistem cleaner, 300 ml

Autosol Fuel System Cleaner je visoko učinkovito čistilno sredstvo za bencinske motorje. Odstranjuje depozite iz celotnega sistema za gorivo ter karbonske depozite in kontaminacijo v izgorevalnih komorah. Celoten opis

9.6

9,60 € Vključno z DDV

Naša številka: 853396

Predstavitev

Opis artikla

Zagotavlja čisto in močno izgorevanje ter optimizira emisije. Veže vlago in kondenz, maže in ščiti sistem za gorivo in podaljšuje življensko dobo motorja.

Navodila za uporabo: Vsakih 6 mesecev oz. 10–15.000 km vlijte stekleničko v rezervoar pred točenjem goriva. 300ml steklenička zadostuje za 60–80L bencina.

Sestava:

 • distillates (petroleum)
 • hydrotreated light Xylol
 • Isomerengemisch (wenn Flammpunkt <21°C)

Razvrstitev nevarnosti po zakonu o kemikalijah

NEVARNO

 • H226 Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
 • H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
 • H315 Povzroča draženje kože.
 • H319 Povzroča hudo draženje oči.
 • H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 • P210 Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. – Kajenje prepovedano.
 • P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
 • P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): takoj odstraniti/sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho.
 • P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
 • P331 NE izzvati bruhanja.
 • P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Tehnične podrobnosti

Parametri artikla %1% %2%

Prostornina 300 ml
Vrsta aditivi / dodatki